Zmiany przepisów dotyczących operatów szacunkowych

Zmiany przepisów dotyczących operatów szacunkowych

Stosowanie operatów szacunkowych jest nieodłącznym elementem wielu transakcji gospodarczych. Niezależnie od tego, czy dotyczą one nieruchomości, maszyn czy praw, w każdym z tych przypadków konieczne jest odpowiednie oszacowanie wartości danego składnika majątku. Właśnie w tym celu sporządza się operaty szacunkowe. Jednak zasady ich przygotowywania nie są stałymi zapisami prawnymi i dość często ulegają zmianom. Co warto wiedzieć na temat najnowszych modyfikacji w tym zakresie?

Najważniejszym dokumentem regulującym zasady sporządzania operatów szacunkowych jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie opracowywania operatów szacunkowych. Wprowadza ono szereg istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesu oszacowania wartości nieruchomości i innych składników majątku.

Jedną z najważniejszych modyfikacji jest wprowadzenie zasady, że wycena nieruchomości lub szacowanie wartości praw do nich na potrzeby operatu szacunkowego może wykonywać jedynie rzeczoznawca majątkowy posiadający aktualne uprawnienia. W praktyce oznacza to, że do sporządzenia operatu niezbędne jest zwrócenie się do profesjonalisty, który posiada nie tylko odpowiednią wiedzę, ale także doświadczenie i jest uprawniony do wykonywania takich czynności.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku uwzględniania w operacie szacunkowym informacji o możliwościach i warunkach zagospodarowania nieruchomości oraz obciążeniach przysługujących innym podmiotom. Informacje te są niezwykle istotne dla nabywcy i mogą mieć istotny wpływ na wartość nieruchomości.

Zmieniły się także przepisy dotyczące formy operatu. Przede wszystkim, zrezygnowano z wymogu sporządzenia operatu w formie pisemnej. Operaty mogą być teraz sporządzane w formie elektronicznej, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces ich przygotowywania. Jednocześnie, wprowadzono wymóg digitalizacji operatów szacunkowych, co oznacza, że muszą być one dostępne w formie elektronicznej.

Innym ważnym aspektem zmian jest kwestia opłat za sporządzanie operatów szacunkowych. Wprowadzono nową stawkę, która jest związana z czasem pracy rzeczoznawcy. Wcześniej opłaty te były zależne od wartości nieruchomości, co mogło prowadzić do sytuacji, w której opłata była niewspółmierna do wysiłku włożonego w opracowanie operatu.

Nowelizacja przepisów dotyczących operatów szacunkowych wprowadza wiele zmian, które mają na celu zwiększenie profesjonalizmu i transparentności tego procesu. Dla osób zlecających sporządzenie operatu najważniejszymi mogą okazać się zmiany dotyczące formy operatu oraz nowe zasady dotyczące opłat. Te pierwsze z pewnością przyspieszą i ułatwią proces sporządzania operatów, podczas gdy te drugie mogą wpływać na ostateczne koszty związane z tą usługą. Bez względu na to, jakie konsekwencje będą dla nas najważniejsze, warto być na bieżąco z przepisami w tym zakresie.

Opinie (0)

Zobacz firmy

HASBORG producent maszyn cukierniczych

Rakszawa 508
37-111 Rakszawa

Średnia Ocena

5/5
Leasing drukarek DMD

Al. Sikorskiego 2/7
35-304 Rzeszów

Średnia Ocena

5/5
Mikron części zamienne do elektronarzędzi

Wierzbna 257A
37-500 Jarosław

Średnia Ocena

5/5

Podobne artykuły

Zakup nieruchomości komercyjnej dzięki pożyczce hipotecznej

Zakup nieruchomości komercyjnej dzięki pożyczce hipotecznej

Biesiada podkarpacka — co się kryje pod tą nazwą?

Biesiada podkarpacka — co się kryje pod tą nazwą?

Innowacje w technologii produkcji pelletu sosnowego

Innowacje w technologii produkcji pelletu sosnowego